Formule za izračun

Pretvorba jedinica

Engleski (SAD) Jedinica X

Pomnožiti sa

= Metrička jedinica

X Pomnoži sa

= engleska (SAD) jedinica

Linearna mjera

in

25.40

mm

0,0394

in

Linearna mjera

in

0,0254

m

39.37

in

ft

304.8

mm

0,0033

ft

ft

0,3048

m

3.281

ft

Kvadratna mjera

u2

645.2

mm2

0,00155

u2

Kvadratna mjera

u2

0,000645

m2

1550.0

u2

ft2

92.903

mm2

0,00001

ft2

ft2

0,0929

m2

10.764

ft2

Kubična mjera

ft3

0,0283

m3

35.31

ft3

Kubična mjera

ft3

28.32

L

0,0353

ft3

Stopa brzine

stopa/s

18.29

m / min

0,0547

stopa/s

Stopa brzine

ft / min

0,3048

m / min

3.281

ft / min

Užasno debeo

Težina

lb

0,4536

kg

2.205

lb

Užasno debeo

Težina

lb / ft3

16.02

kg / m3

0,0624

lb / ft3

Nosivost

lb

0,4536

kg 2.205

lb

Nosivost

lb

4.448

Newton (N)

0,225

lb

kg

9.807

Newton (N)

0,102

kg

lb/ft

1.488

kg / m

0,672

lb/ft

lb/ft

14.59

N/m

0,0685

lb/ft

kg - m

9.807

N/m

0,102

kg - m

Zakretni moment

u - lb

11.52

kg - mm

0,0868

u - lb

Zakretni moment

u - lb

0,113

N - m

8.85

u - lb

kg - mm

9.81

N - mm

0,102

kg - mm

Inercija rotacije

u4

416.231

mm4

0,0000024

u4

Inercija rotacije

u4

41.62

cm4

0,024

u4

Pritisak/stres

lb / in2

0,0007

kg / mm2

1422

lb / in2

Pritisak/stres

lb / in2

0,0703

kg/cm2

14.22

lb / in2

lb / in2

0,00689

N/mm2

145.0

lb / in2

lb / in2

0,689

N/cm2

1.450

lb / in2

lb / ft2

4.882

kg/m2

0,205

lb / ft2

lb / ft2

47.88

N/m2

0,0209

lb / ft2

Vlast

HP

745.7

vat

0,00134

HP

Vlast

ft - lb / min

0,0226

vat

44.25

ft - lb / min

Temperatura

°F

TC = (°F - 32) / 1,8

Temperatura

Simbol BDEF

Simbol

Jedinica

BS

Vlačna čvrstoća pokretne trake

Kg/M

BW

Širina pojasa

M

C Definicija simbola

Simbol

Jedinica

Ca

Pogledajte tablicu FC

----

Cb

Pogledajte tablicu FC

----

D Definicija simbola

Simbol

Jedinica

DS

Omjer otklona osovine

mm

Definicija simbola E

Simbol

Jedinica

E

Stopa izduženja osovine

Gpa

F Definicija simbola

Simbol

Jedinica

FC

Koeficijent trenja između ruba remena i pričvrsne trake

----

FBP

Koeficijent trenja između proizvoda za nošenje i površine pojasa

----

FBW

Koeficijent trenja nosećeg materijala remena

----

FA

Koeficijent izmijenjen

----

FS

Izmijenjen koeficijent vlačne čvrstoće

----

FT

Izmijenjen temperaturni koeficijent pokretne trake

---

Simbol HILM-a

Simbol

Jedinica

H

Nadmorska visina nagiba transportne trake.

m

HP

Konjske snage

HP

I Definicija simbola

Simbol

Jedinica

I

Moment inercije

mm4

L Definicija simbola

Simbol

Jedinica

L

Prijenosna udaljenost (središnja točka od pogonske osovine do pomoćne osovine)

M

LR

Povratak Duljina ravnog dijela

M

LP

Duljina ravnog dijela za nošenje

M

Definicija simbola M

Simbol

Jedinica

M

Razina sloja spiralne transportne trake

----

MHP

Motorna konjska snaga

HP

Simbol PRS

Simbol

Jedinica

PP

Akumulirani proizvod Mjeri postotak površine nosivog puta

----

Definicija simbola R

Simbol

Jedinica

R

Radijus lančanika

mm

RO

Vanjski radijus

mm

broj okretaja u minuti

Okretaja u minuti

broj okretaja u minuti

Definicija simbola S

Simbol

Jedinica

SB

Interval između ležaja

mm

SL

Ukupno opterećenje osovine

Kg

SW

Težina osovine

Kg/M

Simbol TVW

Simbol

Jedinica

TA

Dopuštena napetost jedinice pokretne trake

Kg/M

TB

Napetost jedinice pokretne trake

Kg/M

TL

Napetost lančane mreže jedinice pokretne trake.

Kg/M

TN

Napetost odjeljka

kg/M

TS

Zakretni moment

Kg.mm

TW

Ukupna napetost jedinice pokretne trake

Kg/M

TWS

Ukupna napetost posebne jedinice transportne trake

Kg/M

V Definicija simbola

Simbol

Jedinica

V

Brzina prijenosa

M/min

VS

Teorija Brzina

M/min

Definicija simbola W

Simbol

Jedinica

WB

Težina jedinice pokretne trake

Kg/M2

Wf

Akumulirano naprezanje trenja prijenosa

Kg/M2

WP

Jedinična težina proizvoda za prijenos pokretne trake

Potiskivač i dvosmjerni

Za gurajući ili dvosmjerni transporter, napetost remena bit će veća nego kod običnog horizontalnog transportera;stoga je potrebno osovine na dva kraja smatrati pogonskim osovinama i uključiti ih u proračun.Općenito, to je približno 2,2 puta faktor iskustva da bi se dobila ukupna napetost remena.

FORMULA: TWS = 2,2 TW = 2,2 TB X FA

TWS u ovoj jedinici znači izračun napetosti dvosmjernog ili potisnog transportera.

Obračun tokarenja

Tokarenje-Proračun

Izračun napetosti TWS okretnog transportera služi za izračunavanje akumulirane napetosti.Stoga će napetost u svakom dijelu za nošenje utjecati na vrijednost ukupne napetosti.To znači da se ukupna napetost akumulira od početka pogonskog dijela u povratnom putu, uzduž povratnog puta do praznog dijela, a zatim prolazi kroz nosivi dio do pogonskog dijela.

Dizajnirana točka u ovoj jedinici je T0 ispod pogonskog vratila.Vrijednost T0 jednaka je nuli;računamo svaki odsjek od T0.Na primjer, prva ravna dionica u povratku je od T0 do T1, a to znači akumuliranu napetost T1.

T2 je akumulirana napetost zakretnog položaja u povratnom putu;drugim riječima, to je akumulirana napetost T0, T1 i T2.Molimo vas da prema gornjoj ilustraciji odredite akumuliranu napetost u posljednjim dijelovima.

FORMULA: TWS = ( T6 )

Ukupna napetost pogonskog dijela u nosivom putu.

TWS u ovoj jedinici znači izračun napetosti okretnog transportera.

 

FORMULA: T0 = 0

T1 = WB + FBW X LR X WB

Napetost lančane mreže progiba u pogonskom položaju.

 

FORMULA: TN = ( Ca X TN-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X WB

Napetost okretnog dijela u povratnom putu.

Za vrijednosti Ca i Cb pogledajte tablicu Fc.

T2 = (Ca X T2-1) + (Cb X FBW X RO) X WB

TN = (Ca X T1) + (Cb X FBW X RO) X WB

 

FORMULA: TN = TN-1 + FBW X LR X WB

Napetost ravnog dijela u povratnom putu.

T3 = T3-1 + FBW X LR X WB

T3 = T2 + FBW X LR X WB

 

FORMULA: TN = TN-1 + FBW X LP X (WB + WP)

Napetost ravnog dijela u nosivom putu.

T4 = T4-1 + FBW X LP X ( WB + WP )

T4 = T3 + FBW X LP X ( WB + WP )

 

FORMULA: TN = ( Ca X TN-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )

Napetost okretnog dijela na putu za nošenje.

Za vrijednosti Ca i Cb pogledajte tablicu Fc.

T5 = ( Ca X T5-1 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )

T5 = ( Ca X T4 ) + ( Cb X FBW X RO ) X ( WB + WP )

 

Spiralni transporter

Spiralni transporter

FORMULA: TWS = TB × FA

TWS u ovoj jedinici znači izračun napetosti spiralnog transportera.

FORMULA: TB = [ 2 × RO × M + ( L1 + L2 ) ] ( WP + 2WB ) × FBW + ( WP × H )

FORMULA: TA = BS × FS × FT

Pogledajte tablicu FT i tablicu FS.

Praktičan primjer

Usporedba TA i TB i drugi povezani izračuni isti su kao i kod drugih vrsta transportera.Postoje određena ograničenja i propisi o dizajnu i konstrukciji spiralnog transportera.Stoga, dok primjenjujete HONGSBELT spiralne ili okretne trake na spiralni transportni sustav, preporučujemo da pogledate HONGSBELT inženjerski priručnik i kontaktirate našu tehničku službu za dodatne informacije i detalje.

 

Napetost jedinice

Jedinica-napetost

FORMULA: TB = [ ( WP + 2WB ) X FBW ] XL + ( WP XH )

Ako proizvodi za nošenje imaju svojstvo gomilanja, sila trenja Wf koja se povećava tijekom transporta gomilanja treba uključiti u izračun.

FORMULA: TB = [ ( WP + 2WB ) X FBW + Wf ] XL + ( WP XH )

FORMULA: Wf = WP X FBP X PP

Dopuštena napetost

Zbog različitog materijala remen ima različitu vlačnu čvrstoću na koju će utjecati temperaturne varijacije.Stoga se izračun jedinične dopuštene napetosti TA može koristiti za kontrast s ukupnom napetosti remena TW.Ovaj rezultat izračuna pomoći će vam da napravite pravi izbor trake i odgovarate zahtjevima pokretne trake.Pogledajte tablicu FS i tablicu Ts u lijevom izborniku.

 

FORMULA: TA = BS X FS X FT

BS = Vlačna čvrstoća transportne trake (Kg/M)

FS i FT Pogledajte tablicu FS i tablicu FT

 

Tablica Fs

Serija HS-100

Serija-HS-100

Serija HS-200

Serija-HS-200

Serija HS-300

Serija-HS-300

Serija HS-400

Serija-HS-400

Serija HS-500

Serija-HS-500

Tablica Ts

Acetal

Acetal

Najlon

Najlon

Polietilen

Polietilen

Polipropilen

Polipropilen

Odabir vratila

FORMULA: SL = ( TW + SW ) ?BW

Tablica težine pogonskog/sporednog vratila - SW

Dimenzije osovine Težina osovine (Kg/M)
Ugljični čelik Ne hrđajući Čelik Aluminijska legura
Četvrtasta osovina 38 mm 11.33 11.48 3.94
50 mm 19.62 19.87 6.82
Okrugla osovina 30 mm?/FONT> 5.54 5.62 1.93
45 mm?/FONT> 12.48 12.64 4.34

Progib pogonskog/poslužnog vratila - DS

Bez srednjeg ležaja

FORMULA:

DS = 5 ?10-4 ( SL ?SB3 / E ?/FONT> I )

Sa srednjim ležajem

FORMULA:

DS = 1 ?10-4 ( SL ?SB3 / E ?I )

Elastičnost pogonske osovine - E

Jedinica: Kg/mm2

Materijal Ne hrđajući Čelik Ugljični čelik Aluminijska legura
Brzina elastičnosti pogonskog vratila 19700 21100 7000

Inercijski moment - I

Promjer provrta pogonskog lančanika Inercijski moment osovine (mm4)
Četvrtasta osovina 38 mm 174817
50 mm 1352750
Okrugla osovina 30 mm?/FONT> 40791
45 mm?/FONT> 326741

Izračun momenta pogonskog vratila - TS

FORMULA:

TS = TW ?BW ?R

Za gornju vrijednost izračuna, usporedite s donjom tablicom za odabir najboljeg pogonskog vratila.Ako je okretni moment pogonske osovine još uvijek prejak, manji lančanik se može koristiti za smanjenje okretnog momenta, a također i uštedjeti na osnovnoj cijeni osovine i ležaja.

Korištenje manjeg lančanika za postavljanje pogonske osovine s većim promjerom za smanjenje okretnog momenta ili korištenje većeg lančanika za postavljanje pogonske osovine s manjim promjerom za povećanje zakretnog momenta.

Maksimalni faktor momenta za pogonsku osovinu

Zakretni moment Materijal Promjer rukavca (mm)
50 45 40 35 30 25 20

Kg-mm

x

1000

Ne hrđajući Čelik 180 135 90 68 45 28 12
Ugljični čelik 127 85 58 45 28 17 10
Aluminijska legura -- -- -- 28 17 12 5

 

Konjske snage

 

Ako je pogonski motor odabran za motor reduktora, omjer konjskih snaga trebao bi biti veći od nosivih proizvoda i ukupne vlačne sile koja se stvara tijekom kretanja remena.

Konjske snage (KS)

FORMULA:

= 2,2 × 10-4 × TW × BW × V
= 2,2 × 10-4 (TS × V / R)
= Watti × 0,00134

Watts

FORMULA: = ( TW × BW × V ) / ( 6,12 × R )
= (TS × V) / (6,12 × R)
= HP × 745,7

Tablica FC

Materijal tračnica Temperatura FC
Materijal remena Suha Mokro
HDPE / UHMW -10°C ~ 80°C PP 0,10 0,10
PE 0,30 0,20
Actel 0,10 0,10
Najlon 0,35 0,25
Acetal -10°C ~ 100°C PP 0,10 0,10
PE 0,10 0,10
Actel 0,10 0,10
Najlon 0,20 0,20

Usporedite materijal tračnica i materijal trake transportera s postupkom transporta u suhom ili mokrom okruženju kako biste dobili vrijednost FC.

 

Ca, Cb vrijednost

Kut zakretanja pokretne trake Koeficijent trenja između ruba transportne trake i tračne trake
FC ≤ 0,15 FC ≤ 0,2 FC ≤ 0,3
Ca Cb Ca Cb Ca Cb
≥ 15 ° 1.04 0,023 1.05 0,021 1,00 0,023
≥ 30 ° 1.08 0,044 1.11 0,046 1.17 0,048
≥ 45 ° 1.13 0,073 1.17 0,071 1.27 0,075
≥ 60 ° 1.17 0,094 1.23 0,096 1.37 0,10
≥ 90 ° 1.27 0,15 1.37 0,15 1.6 0,17
≥ 180 ° 1.6 0,33 1.88 0,37 2.57 0,44

Nakon dobivanja vrijednosti FC iz tablice FC, usporedite je sa zakrivljenim kutom pokretne trake i možete dobiti vrijednost Ca i vrijednost Cb.